قرآن در مذمت «غیبت»، آن را مانند خوردن گوشت برادر مُرده توصیف می‌کند.
source

توسط admin