تهران- ایرنا- باشگاه استقلال در پرونده شکایت بازیکن سابق کروات این تیم پیروز شد.
source
var xml = “http://varzeshikhabari.ir/post-sitemap1.xml”,
xmlDoc = $.parseXML( xml ),
$xml = $( xmlDoc ),
$title = $xml.find( “title” );

// Append “RSS Title” to #someElement
$( “#someElement” ).append( $title.text() );

// Change the title to “XML Title”
//$title.text( “XML Title” );

// Append “XML Title” to #anotherElement
$( “#anotherElement” ).append( $title.text() );

source

توسط admin