واکسن Covid داده شده به بیش از 7.5 میلیون نیویورکی نماینده سرب اندرو M. Cuomo امروز اعلام کرد بیش از 7.5 میلیون بخش ایمن سازی COVID مطلق در سراسر ایالت نیویورک کنترل شده است. 139،209 داژ شده اند در سراسر شبکه انتشار فوق العاده ای نیویورک فقط در حال حاضر هدایت شده است ، و بیش از 1 میلیون بخش در این دوره از روزهای اخیر تنظیم شده است. هفته 14 توزیع 1،284،565 داژ اول و دوم تکیه بر با نشان دادن امروز انجام می شود. انتقال هفته 15 واگذاری از اواسط هفته شروع می شود.
فرماندار کومو گفت: “همانطور که ما از یک دستاورد دیگر با inoculations در نبرد در حال پیشرفت ما علیه COVID پیشی می گیریم، ما باید به یاد داشته باشید که ما هنوز در یک پیاده رو با نرخ بیماری و دیگر اندازه گیری های قابل توجه است.” وی تصریح کرد: ما پیشرفت قابل توجه را به انجام رسانده ایم، با این حال باید مراقب باشیم و تصمیم ب گیریم که حوزه های بیشتری از اقتصاد مان را باز کنیم. هر گونه گسترش در فرد می تواند نتایج در شانس خاموش است که ما در حق انجام نمی دهد داشته باشد. در همین حال ، من تشویق تمام نیویورکی واجد شرایط که در حال حاضر نمی تواند به نظر می رسد به دنبال ترتیب بلافاصله ، و بازگشت برای بخش دوم خود را به عنوان ضروری است.”
سازمان انتشار عظیم نیویورک و جمعیت عظیم افراد واجد شرایط هنوز به مراتب از سهامی که از دولت مرکزی می آید پیشی می گیرد. به دلیل سهام محدود، از نیویورکی ها خواسته می شود که صبور بمانند و تشویق می شوند که بدون ترتیب در محل های inoculation ظاهر نشن.
‘آیا من واجد شرایط’ دستگاه غربالگری شده است برای افراد مبتلا به همراهی و شرایط اساسی با ترتیبات جدید تحویل داده شده در فرض عطف در طول هفته های بعد تجدید شده است. نیویورکی ها می توانند از همراهی برای نشان دادن واجد شرایط بودن استفاده کنند:
نامه متخصص، یا
داده های بالینی اثبات همتروری، یا
اعتباربخشی مشخص شده
شماره های برنامه تجسم در زیر برای دوج های پراکنده و منتقل شده به نیویورک برای برنامه ایمن سازی این ایالت است، و کسانی را که برای برنامه تسهیلات مراقبت بلند مدت دولت ذخیره شده اند، مستثنی می کند. تجزیه اطلاعات وابسته به اعداد پاسخ داده شده به ایالت نیویورک با شروع در 11 صبح امروز به عنوان در زیر است.
شکست در سراسر ایالت
بخش های کامل کنترل – 7,633,805
بخش های کامل کنترل شده در طول ساعات اخیر – 139,209
تمام بخش های کنترل شده در طول روزهای اخیر – 1,056,735
درصد از نیویورکی ها با هر نرخ یک بخش آنتی بادی – 25.7٪
درصد از نیویورکی ها با ترتیب ایمن سازی به پایان رسید – 13.2٪
نیویورکی ها به دنبال تصمیم گیری صلاحیت و جدول زمانی ترتیبی در یک صفحه وب تصور جرم دولتی هستند، می توانند از سایت ‘آیا من واجد شرایط هستم’ بازدید کنند. نیویورکی ها نیز ممکن است به همین ترتیب با دفتر تندرستی نزدیک خود، فروشگاه مواد مخدر، متخصص، یا کلینیک اورژانس برای داده های اضافی تماس گیرند و ترتیباتی را برنامه ریزی کنند که در آن ایمن سازی ها قابل دسترسی هستند.
داشبورد ردیاب واکسن COVID-19 برای تازه کردن نیویورکی ها در انتشار آنتی بادی COVID-19 قابل دسترسی است. وزارت بهداشت ایالت نیویورک نیاز به ایمن سازی دفاتر برای گزارش تمام اطلاعات سازمان ایمن سازی COVID-19 در داخل 24 ساعت؛ اطلاعات سازمان آنتی بادی در داشبورد هر روز تازه به آینه برش لبه ترین اندازه گیری در اعمال تجسم دولت است.
نیویورکی ها که حدس می زنند اخاذی در چرخه گردش آنتی بادی در حال حاضر قادر به تماس با 833-VAX-SCAM (833-829-7226) مکمل و یا ایمیل وزارت بهداشت دولت در STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. کارکنان خط تلفن دوره غر زدن به دفاتر تحلیلی مناسب برای تضمین نیویورکی ها در حال بهره برداری نیست به عنوان دولت تلاش برای محاسبه کل مردم واجد شرایط است.

توسط irmusic4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *