افزایش اثربخشی صفحه فشار خود را با داشتن یک صفحه فشار موثر ‘بیمه’ خود را برای موفقیت بلند مدت در کسب و کار آنلاین است. هنگامی که شما ساخت یک لیست از افرادی که در حال حاضر نشان داده اند علاقه به آنچه شما ترویج شما توانایی تا حد زیادی کاهش هزینه های بازاریابی و تلاش های خود را. فشار صفحات موثرترین و کارآمدترین راه برای کامپایل یک لیست ایمیل از مشتریان بالقوه در هنگام کار آنلاین است.
به منظور دریافت بیشتر از تلاش های خود را به عنوان شما ساخت یک لیست در اینجا 5 اجزای کلیدی شما می خواهید صفحات فشار خود را به
استفاده از متن پررنگ و / یا برجسته
از این فرصت استفاده کنید تا از متن جسورانه یا برجسته استفاده کنید تا توجه را به هر نقطه عمده ای که می خواهید خوانندگان متوجه شوند، فراخوانی کنید. این کار همچنین بررسی سریع صفحه را برای بازدیدکنندگان آسان تر می کند و این نقاط تقویت شده است. مراقب باشید به استفاده از متن برجسته و یا جسورانه بیش از حد اغلب از متن شما می خواهید به ایستادگی کردن خواهد شد به عنوان برجسته نخواهد بود.
آسان برای خواندن فرمت
استفاده از یک فرمت در این صفحه است که آسان به دنبال و اجتناب از بلوک های بزرگ از متن. فرمت های توصیه می شود که کار کاملا موثر استفاده از نقاط گلوله و یا حتی شماره امتیاز شما می خواهید به خوانندگان را.
شما می خواهید یک فرمت است که هر دو آسان به خواندن و به همان اندازه آسان به بررسی!
طراحی بسیار ساده
اجتناب از استفاده بیش از حد بسیاری از گرافیک و یا فونت flamboyant از آنجایی که شما نمی خواهید برای منحرف کردن بازدید کنندگان از پیام اصلی صفحه. نگه داشتن همه چیز را به عنوان ساده که ممکن است تا خوانندگان بهتر می توانند بر روی آنچه در آن است که شما می خواهید آنها را به انجام تمرکز. متن سیاه یا تیره رنگی با پس زمینه سفید برای استفاده در صفحات فشردن شما توصیه می شود.
آشکارا صحبت کنید
ارتباط پیام خود را به سادگی و به وضوح بنابراین کمی یا هیچ سردرگمی به عنوان آنچه در آن است که شما در حال گفتن بازدید کنندگان وجود دارد. شما یک پیام برای ارائه در اینجا بنابراین تمرکز تنها بر روی آن بر روی هیچ چیز دیگری. پیام خود را به صورت ساده، مستقیم و روشن تحویل دهید!
استفاده از فراخوان به عمل
یک اقدام خاص شما می خواهید خوانندگان خود را به انجام وجود دارد و آن این است که به ترک اطلاعات تماس خود را در ‘برجسته’ جعبه نمایش داده شده در این صفحه. یادآوری بازدید کنندگان بارها و بارها در سراسر محتوای صفحه است که ترک نام خود را آنچه که آنها ‘نیاز’ برای انجام است. مزایایی را که در انتظار آنهاست و اینکه چگونه تنها با ترک اطلاعات تماس خود این مزایا را تجربه خواهند کرد، به آنها یادآوری کنید.
صفحه فشار خود را تنها بزرگترین ابزار شما برای ساخت موفقیت بلند مدت در کسب و کار در هنگام کار آنلاین است. هنگامی که شما کامپایل یک لیست ایمیل از مردم در حال حاضر علاقه مند به آنچه شما ترویج شما می توانید تا حد زیادی تلاش های بازاریابی و هزینه های خود را کاهش دهد. البته برای این استراتژی به کار شما می خواهید صفحات فشار خود را به موثر در فریب دادن مردم به انتخاب کردن در. 5 اجزای کلیدی مورد بحث در اینجا به خوبی جمع بندی چگونه به بهترین فرمت و ارائه محتوای صفحه خود را به بازدید کنندگان. با پیروی از این پیشنهادات شما قادر خواهید بود برای ساده سازی ایجاد و افزایش اثربخشی صفحات فشار خود را.

توسط irmusic4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.