شاید شما بخواهید بعضی از کلمات موجود در پیام‌های خود را با تاکیید بیش‌تری به مخاطب خود برسانید در همین راستا می‌توانید از گزینه بولد استفاده کنید اما در کنار این گزینه، موارد دیگری برای تغییر شکل فونت پیام‌های شما وجود دارد که در مطلب زیر به آن ‌پرداختیم.
این حالت برای پررنگ کردن کلمات یک متن و پیام است و برای ایجاد آن باید متن پیام خود را به صورت زیر بنویسید:
*پیام* ، که نتیجه نهایی نمونه رو‌به‌رو خواهد شد: پیام
این حالت برای کج کردن متن یام شما است و برای ایجاد آن باید متن پیام خود را به صورت زیر بنویسید:
_پیام_ ، که نتیجه نهایی نمونه رو‌به‌رو خواهد شد: پیام
حالت سوم برای ایجاد یک خط روی کلمات پیام شما است که برای ایجاد آن باید متن پیام خود را به صورت زیر بنویسید:
~پیام~ ، که نتیجه نهایی نمونه رو‌به‌رو خواهد شد:
برای استفاده از حالت چهارم لازم است که پیام خود را به صورت زیر بنویسید:
“`پیام“`
در تصویر زیر می‌توانید شکل پیام‌ها در فرمت‌های بالا را به ترتیب ببینید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
source

توسط irmusic4