بهار در سراسر جهان زیبا است؛ جلوه ای از نو شدن طبیعت و رستن دوباره. در حالی که گل ها شکوفا می شوند و هوا برای آمدن بهار گرم می شود، فرصت خوبی است تا عکاسان سراسر جهان آغازی دیگر را در عکس هایشان جشن بگیرند و بدین گونه مخاطبانشان را هم با خود به دور دنیا ببرند. ایسنا در آستانه فرا رسیدن بهار، در گزارش هایی جداگانه به برترین عکس های عکاسان خبری دنیا که در جشنواره های جهانی برگزیده شده اند خواهد…

Source

source

توسط admin