اولین نمایشگاه بین المللی بازی و سرگرمی و صنایع وابسته تهران با رویکرد ایجاد هم افزایی در صنعت سرگرمی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
source

توسط admin