معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری در حکمی، شقایق حق‌جوی جوانمرد را به عنوان سرپرست مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی و مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان منصوب کرد.
source

توسط admin