رئیس جمهور با اعلام اینکه تعداد زیادی از نخبگان در دولت مردمی جذب دستگاههای اجرایی شدند، گفت: ما باید مرجعیت علمی کشور را حفظ کنیم و ارتقاء دهیم و به افزایش بهره‌وری در این زمینه فکر کنیم.
source

توسط admin