از سرگیری گفت‌وگوهای غیر مستقیم لبنان و رژیم صهیونیستی در خصوص مرزهای آبی

لبنان و رژیم صهیونیستی گفت وگوهای غیر مستقیم خود را تحت نظارت سازمان ملل و دولت آمریکا برای ترسیم مرزهای دریایی از سر گرفتند.