هوارسانی به داخل معدن طزره/عملیات ٨۵ ساعته برای نجات دو نفر محبوس

سخنگوی سازمان اورژانس کشور در خصوص حادثه معدن طزره دامغان توضیحاتی ارایه کرد.