فیلم/ تصاویر دیده نشده‌ای از قطع شدن سخنرانی حاج قاسم

تصاویر دیده نشده‌ای از قطع شدن سخنرانی حاج قاسم بدلیل عوارض جانبازی شیمیایی در جمع رزمندگان در سوریه