جولان کرونا در اردکان

رئیس بیمارستان ضیایی اردکان اعلام کرد: به دنبال اوج گیری یک باره ویروس کرونا در کشور، بستری بیماران کوید ۱۹ در این شهرستان نیز اوج گرفت‌.