هیچ چیز مقدم بر واکسن نیست/ هر جا واکسن باشد، پول آن را تامین می‌کنیم

رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه هر جا واکسن باشد، پول آن را تامین و وارد خواهیم کرد، گفت: ‌با این حال با تلاش‌های صورت گرفته واکسن‌های داخلی به ثمر خواهد نشست و به هر حال رو سیاهی برای ذغال خواهد ماند