تحقق شعار سال با اتحاد و تکیه بر توان ملی مقدور است

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: در صورت تحقق شعار سال تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری، شاهد شکوفایی اقتصادی در کشور خواهیم بود و این مهم نیز در سایه اتحاد ، انسجام و تکیه بر توان ملی امکان پذیر خواهد بود.