۳ آزادکار ایران برای کسب سهمیه المپیک عازم قزاقستان شدند

نمایندگان ایران برای حضور در رقابت های کشتی آزاد گزینشی المپیک، صبح امروز راهی کشور قزاقستان شدند.