ادامه ریزش ارزهای دیجیتالی

بیتکوین ۱۳ درصد دیگر ریزش کرد.