بسیج تمام امکانات تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد برای امداد رسانی به شهر زلرله زده سی سخت

جانشین تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد از بسیج تمام امکانات این تیپ برای امداد رسانی به شهر زلزله زده سی سخت خبر داد.