ماه: جولای 2021

یکی از بزرگترین هزینه کنندگان گوگل می گوید در تجارت تبلیغاتی آمازون چاله ای وجود دارد با وجود رقابت عظیم در اینجا بیشتر بخوانید این شرکت ها ، آمازون معمولاً…

خدمات مدیریت اسناد و حفاظت از داده ها خدمات مدیریت اسناد برای هر مشاغل مدیریت مقادیر زیادی از اسناد می تواند ناامید کننده باشد. انسانهایی که کنترل مرتب سازی ،…

فشار Google برای جایگزینی کوکی ها برای تبلیغات دیجیتال از حریم خصوصی محافظت نمی کند به همان اندازه که خط اصلی Google را تقویت می کند

فشار Google برای جایگزینی کوکی ها برای تبلیغات دیجیتال از حریم خصوصی محافظت نمی کند به همان اندازه که خط اصلی Google را تقویت می کند روز دوشنبه ، گوگل…