ماه: ژوئن 2021

./articles/احتمال تولید کتاب‌های درسی مکمل _فعلا خبری از کتاب درسی جدید نیست.txt

احتمال تولید کتاب‌های درسی مکمل _فعلا خبری از کتاب درسی جدید نیست\nحسن ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ماموریت‌های این معاونت تازه تاسیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی…

./articles/اجرایی شدن طرح تلویزیون تعاملی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات و جذابیت در شبکه‌های اجتماعی داخلی و در نهایت آنچه که به عنوان ابزارهای ا.txt

اجرایی شدن طرح تلویزیون تعاملی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات و جذابیت در شبکه‌های اجتماعی داخلی و در نهایت آنچه که به عنوان ابزارهای ایجابی برای دست‌یابی به اینترنت پاک مطرح…