بسیاری از ما قبل از بیرون آمدن از خانه سعی می‌کنیم که چهره خودمان را آرایش کنیم، اما در برخی فعالیت ها آرایش داشتن برای سلامت ما ضرر دارد.
source

توسط admin