تنوع ژنتیکی کم موزی که امروزه در بازار موجود است باعث شده این میوه بسیار آسیب پذیر باشد و با هر آفت یا بیماری نایاب شود. همین راز خانوادگی موزها سال‌هاست دانشمندان را درگیر خود کرده است.
source

توسط admin