حضرت علی(ع) خطاب به یکی از اصحابشان فرمودند که تو با این خانه وسیع در دنیا چه می کنی؟ در حالی که در آخرت به چنین خانه ای نیازمندتر هستی.
source

توسط admin