اگر حیوانی خانگی دارید و وقتی خواب است او را تماشا کرده‌اید، حتما به این فکر کرده‌اید که آیا حیوانات هم خواب می‌بینند؟
source

توسط admin