هورمون‌ ها، پیام‌رسان‌ های شیمیایی تولیدشده توسط سلول‌های غدد درون‌ ریز هستند که بسیاری از عملکردهای بدن ما را تنظیم می‌کنند.
source

توسط admin