این حیوان نه روباه است، نه سگ و نه گرگ. این حیوان گرگ یال دار است و تنها گونه از جنس خود است.
source

توسط admin