کنایه عجیب به قتل میترا استاد در تلویزیون را ببینید.
source

توسط admin