دنیا هر روز به سمت کم آبی می رود و ممکن است همیشه نتوان گیاهان را آبیاری کرد به همین منظور بهتر است برای تقویت آنها از مایع مفیدتری به نام شیر استفاده کرد.
source

توسط admin