کسانی که حتی سلاح هم در دست نداشتند تا از خود در برابر دشمن دفاع کنند و به جایش دوربین در دست گرفتند تا از پشت لنز دوربین‌هایشان لحظات آن سال‌ها را برای آیندگان روایت کنند.
source

توسط admin