بسیاری از اختلاف های بین زن و شوهرها معلول بی اعتمادی هاست. زندگی کردن با یک فرد شکاک و بی اعتماد و برقراری یک رابطه عاطفی باکیفیت با او، شاید کمی سخت باشد.
source

توسط admin