مار پیتون با آرواره های عجیب خود می‌تواند جانوران بزرگی همچون گوزن یا تمساح را ببلعد. اما چطور مار پیتون قادر به بلعیدن طعمه‌هایی به این بزرگی است؟
source

توسط admin