یک شرکت سوئیسی پیشنهاد ساخت پناهگاه های مستحکم زیرزمینی (۲۰ متر زیر زمین) ایمن در برابر آخرالزمان را به «قدرتمندترین افراد جهان» می‌دهد.
source

توسط admin