۱۰ سانحه وحشتناک هوایی که در جهان رخ داده است، در قالب ویدئویی کوتاه منتشر شده است.
source

توسط admin