اساتید و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در صحن این دانشگاه اقدامی جالب انجام دادند.
source

توسط admin