کشتی گیران برای راه یابی به المپیک پاریس ۳ مسابقه کشتی شامل رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۳، مسابقات قهرمانی قاره ای ۲۰۲۴ و رقابت های مقدماتی المپیک ۲۰۲۴ را در پیش خواهند داشت.
کشتی گیران برای راه یابی به المپیک پاریس ۳ مسابقه کشتی شامل رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۳، مسابقات قهرمانی قاره ای ۲۰۲۴ و رقابت های مقدماتی المپیک ۲۰۲۴ را در پیش خواهند داشت. در مجموع (۱۸ وزن) سه سبک آزاد، فرنگی و زنان (هر سبک ۶ وزن) ۱۶ کشتی گیر سهمیه المپیک را بدست می آورند و مجموع سهمیه های المپیک ۲۸۸ سهمیه خواهد بود که هر کشور می تواند در هر وزن حداکثر با یک کشتی گیر به میدان برود.

قیمت تور کیش
دانلود جوکر
Kim Kardashian
بلیط چارتر هواپیما

source

source

توسط admin