تصاویری از کشف جسد یک زن مجازات شده به جرم خون آشامی در لهستان در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. تصویری که بر اساس گزارشی از دیلی میل که ترجمه شده متعلق است به اکتشافات باستانی در حوالی دهکده پین در کشور لهستان .
source

توسط admin