​سرهای او را مرتبا با وازلین ماساژ می‌دهند تاهنگام سایش به یک دیگر زخم نشود.
source

توسط admin