طارمی که در مقابل ژیل ویسنته از سوی کونسیسائو تعویض شد، مشکلی جدی ندارد
source

توسط admin