معاون باشگاه نساجی می‌گوید این باشگاه از حمید مطهری حمایت کامل خواهد کرد.
source

توسط admin