ستاره تیم ملی بسکتبال یونان و لیگ NBA موجبات خوشحالی یک تماشاگر معلول را فراهم کرد.
source

توسط admin