در پایتخت ایران درختی در محله فرشته وجود دارد که به درخت آدامسی معروف است.
source

توسط admin