گرایش به جنس مخالف که در سنین نوجوانی و جوانی منجر به تپش‌های عاشقانه قلب، ابراز علاقه و در نهایت ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری می‌شود، از گرایشات طبیعی موجودات زنده، از جمله انسان است.
source

توسط admin