شوخی‌های عجیبِ و نامتعارف نعیمه‌ نظام‌دوست با عموپورنگ در جشن تولد داریوش فرضیایی حاشیه ساز شد.
source

توسط admin