آرای کمیته انضباطی درباره ورزشکاران متخلف در رقابت‌های انتخابی تیم ملی اعلام شد.
به گزارش ایسنا، پس از برگزاری جلسه کمیته انضباطی در خصوص بررسی اتفاقات مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته آقایان و سبک های خاطی، رای این کمیته اعلام شد.
طبق رای اعلامی از سوی کمیته انضباطی مجید حسن نیا به مدت یک سال از حضور در تمامی میادین ورزشی محروم شد. علیرضا حیدری نیز به مدت ۶ ماه به صورت تعلیقی محروم شد. همچنین سامان عدالتی نیز از تخلف اعلامی با تخفیف تبرئه شد.
همچنین سبک کیوکوشین ایچی گکی و شیتوریو هایاشی ها نیز به دلیل اعزام تیم بدون مجوز فدراسیون به مسابقات برون مرزی و با رای کمیته انضباطی ملزم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال به عنوان جریمه به فدراسیون کاراته شد. همچنین سبک کیوکوشین اروپا نیز از تخلف اعلامی با تخفیف تبرئه گردید.
ورزشکاران و سبک هایی که رای آن ها صادر شده، در صورت درخواست تجدید نظر می توانند حداکثر ظرف مدت یک هفته درخواست خود را به فدراسیون کاراته ارایه کنند.
انتهای پیام

source

source

توسط admin