کارآفرینی اجتماعی
مفهوم کارآفرینی اجتماعی:
مفهوم کارآفرینی اجتماعی یک مفهوم بسیار قدیمی نیست زیرا در اوایل دهه 1980 ظهور می کند و از آن زمان به بعد رشد می کند ، به دلیل سطح شدید سرمایه داری در غرب ، کارآفرینی اجتماعی یک زمینه میانه را برای تأمین نیازهای کسانی که به سرمایه دار نیاز دارند پیدا کرده است. حمایت برای زنده ماندن از لحاظ اجتماعی و اقتصادی. کارآفرینی اجتماعی در حالت ایده آل غیرانتفاعی است اما اگر نیاز اجتماعی ، حقوقی یا زیست محیطی را برطرف کند که نیاز به یک راه حل غیر سرمایه داری دارد ، می تواند سودآور باشد. علی رغم اینکه تقریباً 4 دهه در آنجا بوده است ، هیچ مفهوم جهانی از کارآفرینی اجتماعی وجود ندارد ، اما محققان مختلف رویکردهای مختلفی نسبت به مفهوم کارآفرینی اجتماعی دارند و طبقه بندی آن به دلیل ماهیت پیچیده عملکرد ، سیاه یا سفید است دشوار است (باراکت ، 2018) )
کارآفرینی اجتماعی همیشه در سه مرحله توسعه می یابد:

* شناسایی مسئله اجتماعی و ظهور ایده اجتماعی

* توسعه ایده اصلی با شناسایی موارد مورد نیاز

* مقیاس بندی عملیات
بر خلاف کارآفرینی معمولی متداول ، کارآفرینان اجتماعی شامل بسیاری از متخصصان زیر چتر مانند دانشمندان علوم اجتماعی ، مددکاران اجتماعی ، سازمان های غیر انتفاعی و محققان اجتماعی هستند ، اما همه این دسته ها لازم نیست که عنوان یک کارآفرین اجتماعی را بدست آورند. هر ایده ، محصول یا خدمتی که بتواند بیشتر بخوانید تأثیر مثبت یا نفوذی در جامعه ایجاد کند ، کاملاً بر اساس سود سرمایه نیست ، می تواند به عنوان کارآفرینی اجتماعی نامیده شود (رامانی ، 2017)
با وجود داشتن منابع بیشتر و زیرساخت های بهتر ، اقتصاد پیشرفته در مقایسه با اقتصادهای در حال توسعه در نمونه های موفق کارآفرینی اجتماعی بسیار برجسته نیست.
ارزش کارآفرینی اجتماعی
برای درک ارزش کارآفرینی اجتماعی ابتدا باید بفهمیم که مرز بین منافع اقتصادی و اقتصادی طبق کارآفرینی متعارف سرمایه دار در کارآفرینی اجتماعی وجود ندارد و این مفهوم که کارآفرینان اجتماعی فقط با توجه به مأموریت اجتماعی که بر عهده دارند ایجاد می شود ، افسانه و نه واقعیت و تقریباً آنچه که کارآفرینی اجتماعی را از کار اجتماعی متفاوت می کند (Subhanjan Sengupta ، 2017)
کارآفرینی اجتماعی ممکن است مبتنی بر ایجاد یک ارزش اقتصادی نباشد اما در عوض ، آن یک ارزش اجتماعی ایجاد می کند که نیازهای اجتماعی یک جامعه را برآورده می کند و در نهایت منجر به جامعه ای می شود که از نظر اقتصادی عملکرد خوبی داشته باشد و بنابراین می تواند به عنوان فعالیت های خلاقانه ارزش آفرین نوآور شناخته شود. جامعه از نظر اجتماعی و اقتصادی (Rosli ، 2019)
کارآفرینی اجتماعی و سرمایه خرد
مالی خرد بهترین مثال برای موفقیت در کارآفرینی اجتماعی است و یک بار پس از اعطای جایزه نوبل به بانک محمد یونس از گرامین ، رشته برجسته است. مطالعه این پروژه مطالعه موردی اساسی در مورد چگونگی تأثیرگذاری کارآفرینی اجتماعی در اقتصادهای در حال توسعه است و بسیاری از پروژه های خرد مالی مبتنی بر مدل موفق بانک گرامین آغاز شده است که یکی از این موارد بانک خرد سرمایه گذاری پاکستان است که همان مدل را پذیرفته است از بانک گرامین و عمدتا در بخش کشاورزی و ارائه وام های کوچک با بهره کمتر و اقساط آسان به آنها تمرکز کرد ، این پروژه موفقیت بزرگی به عنوان بانک گرامین به دلیل عدم زیرساخت ها و رهبری نداشت اما اگر تغییر نکرد در مقیاس متوسط ​​ایجاد تغییر کرد عظیم (Rosli، 2019)
یکی دیگر از داستانهای موفقیت کارآفرینی اجتماعی از طریق تأمین مالی خرد ، پروژه آزمایشی اورنگی در کراچی پاکستان است که توسط سه سازمان غیردولتی در پاکستان به سرپرستی اختر حامد خان آغاز شده است. این پروژه به عنوان یک داستان موفقیت کلاسیک از کارآفرینی اجتماعی در پاکستان عمل کرده است ، این تنها حل کننده مشکل مسکن برای هزاران خانواده در بزرگترین شهر پاکستان اما همچنین راه حل تفاوت درآمد مهاجران و بومیان را فراهم کرده است زیرا بیشتر افراد در منطقه آزمایشی اورنگی مهاجران از بنگلادش به پاکستان بودند (باراکت ، 2018)
شکی نیست که این دو بزرگترین داستان موفقیت نه تنها راه حل فوری و پایدار برای مشکلات طبقه اقتصاد اقتصادی است بلکه به یافتن راه حل های طولانی مدت برای مشکلات اجتماعی مانند بیقراری ، بی عدالتی ، شکاف اقتصادی ، حقوق بشر نیز کمک می کند. تخلفات ، تخریب های زیست محیطی و غیره (Sanchita Bansal، 2019). ایده کارآفرینی اجتماعی ، عملیات گسترده در مقیاس گسترده مانند پروژه آزمایشی Orangi یا بانک Grameen را تشویق نمی کند زیرا این کارها به زیرساخت های عظیم و پشتیبانی سرمایه احتیاج دارند و برای یک کارآفرین اجتماعی آسان نیست که سرمایه خود را جمع کند و پشتیبانی کند مقیاس اما بیشتر به حل یک مسئله اجتماعی یک جامعه ، منطقه ، روستا یا یک شهر متمرکز خواهد شد که پروژه های متعددی مبتنی بر ایده های نو لیبرالی تحت چتر بسیاری از سازمان های غیر دولتی و فعالیت های مبتنی بر CSR (مسئولیت اجتماعی شرکت) برای سازمان های انتفاعی مانند بنیاد بیل و آماندا گیتس که نه تنها به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی کمک می کند بلکه ایده های اولیه مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی را نیز تأمین مالی می کند.
یکی دیگر از نمونه های موفق کارآفرینی اجتماعی از طریق سرمایه گذاری خرد ، کمیته کمک توانبخشی بنگلادش (BRAC) است که به ریشه کن کردن فقر در مقیاس گسترده کمک کرد و مطمئناً می تواند به عنوان دومین موفقیت بزرگ کارآفرینی اجتماعی در بنگلادش بعد از بانک گرامین شناخته شود. سازمان ملل متحد نیز ابتکار اعتبار خرد و مالی خرد را در اقتصادهای در حال توسعه اتخاذ کرده و شاهد پیشرفت های گسترده ای در زیرساخت های اجتماعی اقتصادی که در آن اجرا شده است (شاه ، 2017)
کارآفرینی اجتماعی معمولاً در اقتصادهای در حال ظهور بهترین عملکرد را دارد زیرا اقتصادهای در حال ظهور دارای دو ویژگی اساسی هستند یکی سرعت توسعه اقتصادی بسیار سریع و مترقی است و دوم اینکه محیط اجتماعی و دولتی از آزادی اقتصادی و بازار آزاد بسیار حمایت می کند ، که باعث ایجاد یک طبقه متفاوت از تکامل اجتماعی و اقتصادی. هیچ اقتصادی در حال ظهور ویژگی مشابهی ندارد که در زمینه های اجتماعی ، جمعیتی و فرهنگی بسیار متفاوت باشد. بسیاری از اقتصادهای نوظهور به دلیل زیرساخت های اجتماعی / فرهنگی یا سیاسی خود از کارآفرینی اجتماعی حمایت نمی کنند (Rosli، 2019)
نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی به نوعی در ساختار و هدف خود قابل تعویض هستند اما در زمینه اقتصادی ممکن است متفاوت باشد زیرا کارآفرینی اجتماعی معمولاً به استراتژی های درآمدزایی با انجام مأموریت اجتماعی خود علاقه مند است از طرف دیگر نوآوری اجتماعی لزوماً به جنبه تجاری گرایش ندارد. بلکه بیشتر بر تأمین نیازهای اجتماعی متمرکز است (باراکت ، 2018)
کارآفرینی اجتماعی نه تنها بر روی دستاوردهای مالی کارآفرین اجتماعی از طریق حل یک معضل اجتماعی یا بهتر ساختن راه حل برای مسائل اجتماعی متمرکز است بلکه با بهبود مشارکت و مشارکت جامعه به تعادل بین نابرابری اجتماعی بین طبقات مختلف جامعه کمک می کند. کیفیت زندگی طبقه متوسط ​​و پایین در جامعه ، با جلوگیری از خشونت و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه و عمدتاً با فراگیری اجتماعی در تجارت. فراگیري اجتماعي آسيب پذيرترين طبقه جامعه را در بر مي گيرد و آنها را شريك فعاليت هاي تجاري مي سازد كه به نوبه خود از طريق بالا بردن طبقه اقتصادي جامعه آسيب پذير ، هم براي تجارت و هم براي جامعه سودمند است (چونگ كيون لي ، 2020)
(Spitzeck، 2013) به این نتیجه رسیده است که کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی تجاری در مقابل یکدیگر نیستند اما در آنجا که همه ذینفعان پروژه رابطه همزیستی با سازمان را برقرار می کنند ، دارای یک نقطه مشترک هستند. از لحاظ تاریخی در کارآفرینی تجاری معمولاً ذینفعانی که در نظر گرفته می شوند بیشتر مشتری و مصرف کننده سازمان هستند نه سیستم اجتماعی که بازار تجارت سازمان را احاطه کرده است. معمولاً تصور می شود که کارآفرینان تجاری فقط به دستاوردهای مالی علاقه مند هستند و کارآفرینی اجتماعی بیشتر به تغییرات اجتماعی علاقه مند هستند ، با این حال در مطالعه انجام شده توسط (Rosli، 2019) مشخص شده است که لحظاتی وجود دارد که کارآفرینان تجاری تأثیر بر کارآفرینان مالی و اجتماعی ترجیح می دهند سود مالی نسبت به سود اجتماعی داشته باشند (هند ، 2016)
کارآفرینان اجتماعی در اقتصادهای در حال توسعه:
هند دومین جمعیت بزرگ جهان و همچنین بزرگترین جمعیت طبقه متوسط ​​در جهان است که بسیاری از داستانهای موفقیت کارآفرینان اجتماعی در هند وجود دارد که انگیزه بسیاری از هندی ها شده است تا ایده های خود را برای اهداف اجتماعی سرمایه گذاری کنند پدر پدر آقای گاندی (Ramani ، 2017) یک کارآفرین بزرگ اجتماعی در نظر گرفته شد ، وی وی را یک کارآفرین اجتماعی انقلابی می داند که با اصلاح توالت بهداشتی داخلی در مناطق روستایی هند ، بهداشت میلیون ها هندی را دگرگون می کند (اجابت مزاج باز یک معضل اجتماعی بسیار عظیم در هند است).
کارآفرینی اجتماعی در اقتصادهای در حال توسعه آنچنان که باید به طور گسترده توسعه نیافته است زیرا این امر به دلیل سیستم گسترده بوروکراتیک در هند است که منجر به بی انگیزگی کارآفرینان ، قوانین و مقررات مالیاتی می شود که حمایت لازم از کارآفرینان اجتماعی را فراهم نمی کند ، و فساد در بخشهایی که عمدتا دلیل نابرابری اجتماعی در این کشورها است. در مقابل ، کارآفرینی اجتماعی در کشورهای پیشرفته به خوبی مورد مطالعه و پشتیبانی قرار گرفته است و اقلیتها و آسیب پذیرترین جوامع جوامع و همچنین LGBTQI را تحت پوشش قرار می دهد. و جمعیت های بومی (هان ، 2019)
یک دلیل ادامه مطالب بسیار اساسی و برجسته در زمینه کارآفرینی اجتماعی در اقتصادهای در حال توسعه ، زنان در بیشتر فعالیتهای کارآفرینی شامل زنان آفریقایی و آسیایی نیستند و از یک مانع فرهنگی در برابر زنان شاغل در بخش کارآفرینی برخوردار هستند که برای برخی از آنها برخلاف سعادت اقتصادی و اقتصادی آنها است. کشورهایی که تقریباً نیمی از جمعیت آنها را زنان تشکیل می دهند ، کمتر از 10٪ از نظر اقتصادی و اجتماعی مشارکت دارند. از طرف دیگر شکاف جنسیتی در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد اما به همان اندازه در کشورهای در حال توسعه به عنوان مثال در عربستان سعودی تنها 2٪ از زنان از نظر اقتصادی در جامعه مشارکت دارند. بقیه 98٪ فقط افراد همتای مرد خود هستند (Abel Duarte Alonso، 2019)
چالش هایی برای کارآفرینان اجتماعی
کارآفرینان اجتماعی معمولاً چالش ها و موانع بیشتری را تجربه می کنند ، سپس کارآفرینان تجاری برخی از چالش های مشترکی که تجربه می کنند مقررات و سیاست های دولتی است که معمولاً به نفع کارآفرینان تجاری است اما نه به نفع کارآفرینان اجتماعی ، این ممکن است بزرگترین باشد مانعی در زمینه کارآفرینی اجتماعی در اقتصادهای در حال توسعه زیرا اکثر دولت های کشورهای در حال توسعه در ارائه هرگونه پشتیبانی از پروژه تردید دارند که بازدهی ثابت و تأیید شده از سرمایه گذاری را به آنها ارائه نمی دهد (رامانی ، 2017)
چالش دوم برای کارآفرینان اجتماعی مطالبات ذینفعان است زیرا اکثر ذینفعان در کارآفرینی اجتماعی نیاز به اطمینان از سرمایه گذاری خود و بازیابی آن در اسرع وقت و تأمین این تقاضا دارند که کارآفرین اجتماعی مجبور است یک مدل ترکیبی بین تجاری و تجاری را اتخاذ کند. کارآفرینی اجتماعی. همچنین در اقتصادهای در حال توسعه ، یافتن سرمایه گذار برای کارآفرین اجتماعی به دلیل کمبود زیرساخت های عمومی برای کارآفرینی اجتماعی بسیار دشوار است. بیشتر سرمایه گذاران ترجیح نمی دهند که در پروژه های اجتماعی سرمایه گذاری کنند زیرا دوره ROI طولانی تر است و از طرف دولت پشتیبانی نمی شود ، دسترسی به آژانس های اجتماعی بین المللی مانند UNO و Redcross برای کارآفرینان اجتماعی که در یک پروژه در مقیاس متوسط ​​یا کوچک کار می کنند امکان پذیر نیست ( چونگ کیون لی ، 2020)
در این مورد چالش های جمعیت شناختی و جغرافیایی نیز وجود دارد ، زیرا بیشتر کشورهای در حال توسعه از زیرساخت های جغرافیایی توسعه یافته برخوردار نیستند و دسترسی به پیشنهاد را برای کارآفرین دشوار می کند. کارآفرینی اجتماعی ، شبیه به حوزه های دیگر ، نیاز به آزمایش و خطر دارد. تخمین این و تأثیر آن بر پیشرفت تقریباً در هر زمینه از رفاه تا آموزش تا مناطق کشاورزی و مکانیکی قابل توجه است. علاوه بر این ، موانع فرهنگی می تواند دسترسی زنان ، اقلیت ها و کارآفرینان بومی اجتماعی در سرتاسر جهان را به میزان قابل توجهی محدود کند (Sanchita Bansal، 2019)
همانطور که ممکن است باشد ، زیرا بودجه صرفاً به نتایج مثبت و اندازه گیری اثرات سنتی کمک می کند ، آزمایش در حوزه اجتماعی افزایش نمی یابد. در حالی که اندازه گیری های قابل تحویل یک هدف است ، اما بهترین دستاوردها در هر زمینه به طور معمول توسط تکنیک های اکتشافی منتقل می شود. تأثیرات بعدی این فنون نظری ، طبق تعریف ، حدس و گمان است. اعتماد بخش اجتماعی به بودجه مبتنی بر اندازه گیری ، از ظرفیت آن برای تلاش ، ایجاد یادگیری و پیشرفت مجدد می کاهد. در دنیای شرکت ها ، به آزمایش فلاپ سریع و بمب گذاری منظم گفته می شود. در بخش اجتماعی ، آن را اساساً ناامیدی می نامند (هان ، 2019)
کارآفرینی اجتماعی و Covid-19
آسیب پذیرترین جمعیت در برابر 19 نفر فقیر و فقیر و فقیر در سراسر جهان و کارآفرینی اجتماعی در خدمت همان گروه از افراد است که اهمیت آن را در این بیماری همه گیر تا ده برابر افزایش می دهد. “دانشگاه سازمان ملل تخمین زد که نتیجه اقتصادی می تواند تقریباً نیمی از میلیارد نفر به فقر رسیده و پیشرفت جهانی را سه دهه به عقب برمی دارند ، در درجه اول در اقتصادهای در حال ظهور “(بوننیچی ، 2020). اکوسیستم نوآوری اجتماعی و کارآفرینی در چهار دهه گذشته توسعه یافته است و این اکوسیستم در همه گیری بسیار سودمند است زیرا تقریباً چهل سازمان جهانی پیشگام یک گروه پشتیبانی برای کارآفرینان اجتماعی و نوآوران ایجاد کرده است که بیش از 15000 کارآفرین را تشکیل می دهد ابتکار عمل در مورد علل اجتماعی برای جمعیتی که دارای امتیازات کمتری هستند و دارای منابع کمتری هستند ، COVID Response Alliance برای کارآفرینان اجتماعی نامیده می شود. هدف این است که دانش ، تجربه و منابع را برای هماهنگی و تقویت پاسخ کارآفرینان اجتماعی به COVID-19 به اشتراک بگذارید.
اتحاد حمایت از نوآوران اجتماعی را با چهار روش اصلی سازمان خواهد داد:
نیازسنجی و ویژگیهای بیش از نمونه کارهای اجتماعی افراد
تقویت و گسترش کمک های بودجه ای قابل دسترسی تحت داشبورد تبانی مشترک و کمک به بینندگان تجارت اجتماعی برای جمع آوری پول اضافی برای رشد کار خود
کمک های غیرپولی را که توسط سازمان ها و شرکت های بین المللی داده می شود ترتیب دهید ، به عنوان مثال ، مشاغل اجتماعی ، دولت های قانونی و کمک های نوآورانه
مکاتبات مشترک پیشرو در تلاش برای حمایت از واسطه های مالی و استراتژی مناسب مربوط به افراد تجارت اجتماعی است
نتیجه:
کارآفرینی اجتماعی در چند دهه گذشته به خصوص در اقتصادهای در حال توسعه شکوفا شده است ، با این وجود داده های نظری بسیار کمی برای حمایت از ادعاها وجود دارد ، با این حال داده های ایجاد شده در طول سال ها باید بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا عناصر اساسی کارآفرینی اجتماعی شناسایی شود و مشخص شود که چگونه آیا از نظر تغییرات اجتماعی سهیم است؟ سپس ما تعریفی از کارآفرینی اجتماعی را ارائه دادیم ، که با شفاف سازی و محدود کردن دامنه تحقیقات در این زمینه ، به ادبیات مربوط به کارآفرینی اجتماعی کمک می کند. بسیاری از زیرشاخه ها در کارآفرینی اجتماعی وجود دارد که بسیار کم مطالعه شده اند و برای شناسایی اهمیت آنها نیاز به تحقیقات بیشتری دارند مانند نوآوری اجتماعی و مدیریت تغییرات اجتماعی و غیره.ماعی

 

توسط irmusic4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *