شخصیت های مختلفی در مورد شهدای ورزشکار و فوتبالیست صحبت هایی داشته اند که نشان می دهد این ورزش چه پتانسیلی در بازنمایی ارزش های مقدس و فرهنگی کشورمان دارد.
source

توسط admin