ترفند دونده برزیلی برای عبور از خط پایان مسابقات دومیدانی را در فیلم زیر مشاهده کنید.
source

توسط admin