بدون شک زندگی انسان بدون وجود احساس درد جنبه خطرناکی به خود می‌گیرد. درد به ما می‌گوید که هنگام کار با چکش یا خوردن غذای داغ احتیاط کنیم. همچنین با وجود درد در قسمتی از بدن متوجه می‌شویم که باید به دیدن پزشک برویم.
source

توسط admin