عضو سابق هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: اولین اقدام رئیس آینده فدراسیون فوتبال باید ایجاد همدلی در فدراسیون فوتبال باشد.
source

توسط admin