امگشت پلو و یا مگشت پلو، یکی از انواع غذاهای خوشمزه و لذیذ جنوبی، خوزستان می‌باشد.
source

توسط admin